Vrijwilligerswerk en stages

We bieden mensen die het leuk vinden om lekker buiten op de boerderij te werken de mogelijkheid voor korte of langere tijd met ons mee te werken als vrijwilliger of stagiair. Daarvoor zijn geen speciale vaardigheden vereist, behalve goede werklust en geen afkeer hebben van vieze handen!
De opzet van De Groene Geer maakt dat het werk een zekere regelmaat kent(’s ochtends en ’s avonds melken, voeren, uitmesten) met een grote afwisseling van werkzaamheden. Zowel Peter als Saskia hebben beide een Hogere Agrarische opleiding. We weten dus wat het betekent om stage te lopen en welke eisen daaraan gesteld worden. Wanneer het binnen onze mogelijkheden ligt, helpen we graag bij de stageopdrachten.